Chi tiết tin - Xã Hải Ba - Hải Lăng

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 55
  • Tổng truy cập 36.015

Lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đối với xã Hải Quế sáp nhập vào xã Hải Ba

15:45, Thứ Tư, 27-3-2024

Thực hiện Công văn số 1351/UBND-NC ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã và trình HĐND cấp xã, cấp huyện thông qua phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã; Công văn số 310/SNV-XDCQ&CTTN ngày 15/3/2024 của Sở Nội vụ về việc rà soát, bổ sung danh sách cử tri về lấy ý kiến về phương án sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025; công văn số 386/UBND-NC ngày 25/3/2024 của UBND huyện Hải Lăng về việc tổ chức lấy ý kiến của tri về phương án sáp xếp ĐVHC cấp xã và trình HĐND cấp xã, cấp huyện thông qua phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã.

UBND xã Hải Ba đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử xã các nội dung lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của UBND tỉnh như sau:

Bản đồ hành chính huyện Hải Lăng

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên quy mô dân số của xã Hải Quế (diện tích tự nhiên là 15,02 km², quy mô dân số là 4.625 người) với xã Hải Ba (diện tích tự nhiên là 22,72 km², quy mô dân số là 6.557 người) để thành lập ĐVHC xã mới.

           * Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC:

          Xã Hải Quế có 02 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số đạt dưới 70% theo quy định, thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025. Xã Hải Quế và xã Hải Ba là đơn vị hành chính cấp xã liền kề; việc sáp nhập xã Hải Quế và xã Hải Ba có mối liên hệ, có sự tương đồng trong lịch sử hình thành và phát triển. Mặt khác, việc sáp nhập xã Hải Quế và xã Hải Ba có tính đến phương án sắp xếp của giai đoạn sau 2026 - 2030, cụ thể:

          Xã Hải Quế thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025; các xã: Hải Ba, Hải Dương và Hải Khê thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026 - 2030, nếu nhập xã Hải Quế và xã Hải Ba thì trong giai đoạn sau 2026 - 2030 chỉ xây dựng phương án sắp xếp đối với xã Hải Dương và xã Hải Khê để thành lập ĐVHC mới.

          * Kết quả sau sắp xếp ĐVHC mới:

           - Tên ĐVHC xã mới sau sắp xếp: Xã Hải Bình (theo phương án 1 của huyện Hải Lăng)

           Cơ sở đặt tên: Theo lịch sử Đảng bộ huyện, từ tháng 9/1950, huyện Hài Lăng có 06 xã; đến năm 1951 do địa bàn xã quá rộng, không đủ điều kiện quản lý, tổ chức cuộc kháng chiến, tỉnh chủ trưởng điều chỉnh lại quy mô xã, thời điểm đó huyện Hải Lăng có 10 xã, trong đó có xã Hải Bình gồm các thôn: Phú Hải, Phương Lang Đông, Phương Lang Tây, Ba Du, Cổ Lũy, Đa Nghi, Hội Yên, Thi Ông, Thuận Nhơn, Lương Chánh, Thượng An, Thuận Đầu, Tân An, Mỹ Thủy. Như vậy, lấy tên xã Hải Bình là phù hợp với lịch sử hình thành của các địa phương và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

     - Diện tích tự nhiên 37,74 km² (đạt 125,80% so với tiêu chuẩn);

     - Quy mô dân số 11.182 người (đạt 139,78% so với tiêu chuẩn);

     - Số dân là người dân tộc thiểu số 18 người; chiếm tỷ lệ 0,16%;

     - Các ĐVHC cùng cấp liền kề: Xã Hải An, xã Hải Khê, xã Hải Hưng, xã Hải Định và xã Hải Dương;

     - Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC xã mới: Tại trụ sở xã Hải Ba hoặc sử dụng đồng thời 02 trụ sở xã Hải Ba và xã Hải Quế.

Các tin khác