Chi tiết tin - Xã Hải Ba - Hải Lăng

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 40
  • Tổng truy cập 36.000

Giới thiệu Cuộc thi Sáng tác mẫu biểu tượng Hồ Nước Chè, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng

10:16, Thứ Tư, 24-4-2024

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Ja0ASn--Xq4?si=efeHJOLCUbUlzwDH" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Ja0ASn--Xq4?si=efeHJOLCUbUlzwDH" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Các tin khác