Chi tiết tin - Xã Hải Ba - Hải Lăng

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 45
  • Tổng truy cập 36.005

HĐND xã Hải Ba khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề), thông qua phương án sáp nhập xã Hải Quế và xã Hải Ba thành một xã mới

14:14, Thứ Sáu, 5-4-2024

Ngày 03/4/2024, HĐND xã Hải Ba khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề), thông qua phương án sáp nhập  xã Hải Quế và xã Hải Ba thành một xã mới.

Đồng chí Hoàng Văn Lộc-Uỷ viên Thường vụ, PCT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình của UBND xã và dự thảo Nghị quyết của HĐND xã Hải Ba về việc đề nghị thông qua phương án sáp nhập  xã Hải Quế và xã Hải Ba thành một xã mới; Báo cáo của Ban pháp chế HĐND xã. Theo đó, Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hải Quế và xã Hải Ba để thành lập xã mới: Xã Hải Bình.

- Diện tích tự nhiên 37,74 km2 (đạt 125,80% so với tiêu chuẩn);

- Quy mô dân số 11.182 người (đạt 139,78 % so với tiêu chuẩn);

- Các ĐVHC cùng cấp liền kề: Xã Hải An, xã Hải Khê, xã Hải Hưng, xã Hải Định và xã Hải Dương.

Tại kỳ họp HĐND xã thông qua phương án sáp nhập, Kết quả lấy ý kiến cử tri biểu quyết của HĐND xã, có 20/23 đại biểu HĐND xã tham dự kỳ họp đạt tỷ lệ 86,95%; có 20 đại biểu đồng ý đạt tỷ lệ 86,95%.

          Việc sáp nhập thành đơn vị hành chính mới góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; qua đó sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, bộ máy nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

          Trên cơ sở ý nghĩa và tầm quan trọng đó, các đại biểu dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết của HĐND xã về việc sáp nhập xã Hải Quế và xã Hải Ba thành xã mới: Xã Hải Bình.

         Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Lộc-Uỷ viên Thường vụ, PCT HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND xã, UBND xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình HĐND huyện đối với Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; Giao Thường trực HĐND xã, các ban, tổ đại biểu HĐND xã , các đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, cử tri, nhân dân tích cực tham gia giám sát và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết vừa thông qua.

 

Các tin khác